עמוד:59

שורש הוא מרכיב מרכזי ביותר ביצירת מילים של העברית . "דרך המלך " של יצירת מילים בעברית היא שילוב של שורש לתוך תבנית ? משקל או בניין " ) גזירה מסורגת . (" דוגמה : שם העצם ? סריט הוא שילוב של השורש ס-ר-ט ומשקל ? קטיל , שם העצם ? חקן הוא שילוב של ש-ח-ק ומשקל קטלן , הפועל הסריט הוא שילוב של ס-ר-ט ובניין הפעיל . השורש הוא מרכיב ( צ ? רן ) מיוחד לעברית ולשפות שמיות אחרות . הבנת תופעת השורש היא הכרחית להתפתחות האוריינית הלשונית של התלמידים , להבנת קשרי משמעות בין מילים ולמניעת שגיאות כתיב . משפחת מילים ושורש ? המושג " משפחת מילים " קשור קשר הדוק לשורש , שכן משפחת מילים מוגדרת על-ידי השורש , שהוא הנותן משמעות משותפת למילים . בשפה העברית אפשר למצוא מספר רב של קשרים משפחתיים בין מילים ומשפחות מילים רבות . אבל לא לכל מילה יש משפחת מילים . למשל , המילים אתמ ? ל , סדין , ?? י ?? , ? א הן מילים בודדות , שכן אין עוד מילים הקשורות אליהן בשורש ובמשמעות . צורת יסוד – במשפחת מילים אין מונים את הנטיות של המילים למשל , הנטיות של ( ספר ? ספרי , ספריו , ספרים , הספר , ( אלא רק את המילה ה ' נקייה ' מכל התוספות , הערך המילוני ( ספר . ( כך גם בצורת היסוד של הפועל ? צורות הנטייה ס ? ר ? י , נס ? ר , מס ? רים , לא ייחשבו מילים שונות במשפחת המילים , כי כולן נטיות של ס ? ר ( צורת עבר -נסתר ) שהיא הערך המילוני . שורש משותף ומשמעות משותפת – כדי שמילים יהיו שייכות לאותה המשפחה , הכרח שיתקיימו שני תנאים : שורש משותף ומשמעות משותפת . למשל , השורש ס-פ-ר הוא לכאורה שורש משותף אחד , אך יש בו שלוש משמעויות שונות , שלוש משפחות שונות : . 1 ס-פ-ר – ספר ? ה , ספרן , ספר ? ת ; . 2 ס-פ-ר – מס ? ר , ספרה , לס ? ר ; . 3 ס-פ-ר – ס ? ר , ? ס ? רת , מס ? רים . כלומר , לפנינו שלושה שורשים שונים – שלוש משפחות . כך גם בשורש ח-ב-ר . נוכל למצוא שתי משפחות מילים שנגזרו ( כנראה ) מאותו השורש : . 1 ח-ב-ר – חבר , חברה , חבר ? תי ; . 2 ח-ב-ר – מח ? רת , ח ?? ר , מח ? ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר