עמוד:41

עקרון המעגליות – תכנית הלימודים מציעה לחזור על הנושאים הנלמדים בשלבי הלימוד השונים . לכן כל סוגה נלמדת יותר מפעם אחת . בכל ספר התלמידים פוגשים את אחת מסוגות-העל , ובכל מפגש עם הסוגה מחדדים היבט אחר שלה המשתקף בטקסטים . דוגמות : הסוגה " טקסט למטרות שכנוע " מטופלת בפרק " עניין משפחתי " ( כיתה ה , ( המציג מאמר עמדה ומכתב , שיש בו טיעון . בפרק " לבנות או לשמור "? ( כיתה ו ) חוזרים אל נושא כתיבת טיעון . כך הדבר גם בפרק הבעה – הסיכום החוזר בכל ספר . עקרון הרחבת עולמות השיח – במהלך הלימוד בספרים ייפגשו התלמידים – כקוראים , כדוברים וככותבים – בעולמות שיח שונים . חלק מהרחבת עולמות השיח הוא הרחבת מקורות המידע . בפעילויות רבות מתבקשים התלמידים לפנות אל מקורות מידע מחוץ לספר הלימוד , ובעיקר אל מקורות מידע דיגיטאליים . פירוט עולמות השיח ראו בעמ ' . 80 עקרון מסגרות הזמן – בספרים יש מטלות לטווחים קצרים ומטלות לטווחים ארוכים . מטלות התוצר ( הפעילויות המסכמות בסופו של כל פרק נושא ) הן מטלות ארוכות טווח . במטלות אלה התלמידים אמורים להפיק תוצר , כגון : כתבה לעיתון , קריאה בקול של סיפור , בניית אסופה של שירים , בניית הרצאה קצרה בליווי מצגת . מטלות אלה הן בדרך כלל קבוצתיות , והן מורכבות מסדרת פעילויות המובילות לקראת התוצר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר