עמוד:37

הישג נדרש : 7 קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים כחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית היהודית , תוך עמידה על ייחודם הלשוני הפרק " מה נשתנה "? ( כיתה ו ) יוחד להישג זה . בפרק לומדים קטעים מן ההגדה , אשר לחלק מהם יש מאפיינים של לשון חז " ל , ולחלק – מאפיינים של לשון המקרא . גם בפרקים אחרים הוקפד השילוב של טקסטים מן המקורות . פריסה של טקסטים מן המקורות ראו בעמ ' . 26 הישג נדרש : 8 הכרה והבנה של המערכת הלשונית – מבנים , תופעות ותהליכים בלשון בתוך העיסוק בטקסטים השונים ניתנו פעילויות בתופעות לשוניות האופייניות לסוגה . בכל פרק טופל מבחר של נושאים לשוניים האופייניים לסוגה . דוגמות : שמות פעולה בטקסט מידע ") ירוק , " " שירת החיות , " כיתה ה ) פעלים בסיפור " ) נר זיכרון , " כיתה ה , ( ניסוח הוראות בכללים ") דרך ארץ , " כיתה ה , ( שימוש בצורת הסביל בערך אנציקלופדי ") דמויות מופת , " כיתה ו . ( פירוט הישג נדרש 8 בתחום הידע הלשוני ראו עמ ' . 34 פירוט נושאי הלשון בפרקי הנושא ראו עמ ' . 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר