עמוד:34

ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני ומקומם בספרים להלן סקירה כללית על מקומם של ההישגים הנדרשים בספרים לכיתות ה ? ו לפי תכנית הלימודים בחינוך הלשוני . הישג נדרש : האזנה ודיבור למטרות שונות כל פרק ניתן לפתוח בשיחה כיתתית בעקבות השער , שהוא טקסט חזותי וגם טקסט מילולי . בהמשך הפרק יש פעילויות של שיחות ושל דיונים בעקבות הטקסטים . כל פרק כולל פעילויות : שיחה , האזנה לדברי עמיתים , חברי הקבוצה או הכיתה , מעקב אחר הדברים , השתתפות בשיחה , הכנת טיעונים הגיוניים לקראת דיון והצגתם , דיווח בעל-פה על מידע או על התרשמות כלשהי בעקבות קריאה , קריאה בקול של טקסט אמנותי ( סיפור , שיר ) או קריאה רהוטה של טקסט מן המקורות , המחזת סיפור ודיוק באינטונציה . בנוסף , בפרקים המרחיבים את העיסוק בהבעה – כתבה , טיעון , סיכום – יש עיסוק בהבעה בעל-פה של טקסט מורחב : טיעון בעל-פה , הצגת מידע בעל-פה , הצגת כתבה בעל-פה וכדומה . הישג נדרש : 2 כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים כל פרק מטיל על התלמידים פעילויות כתיבה רבות , מרביתן למטרות עיוניות ( כגון : הפקת מידע , כתיבת טיעון , הדגמה , השוואה , הערכה , ( ואחרות למטרות תקשורתיות ( כגון : כתיבת מכתב ו / או הוראות בהתאם לנמענים . ( דוגמה : בפרק " ירוק " ( כיתה ה ) יש מטלת כתיבה ארוכת טווח של כתיבת כתבה לעיתון , הכוללת איסוף מידע ועריכתו . בפרקים המרחיבים את העיסוק בהבעה , התלמידים מודרכים כיצד לכתוב כתבה , סיכום , טיעון , תשובה לשאלה . הפעילויות מובילות את התלמידים לכתיבה בשלבים , ולבסוף – להערכה של הטקסט שהפיקו , בעזרת דף משוב . ההתאמה לתכנית הלימודים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר