עמוד:33

העלאת מגוון נקודות מבט כיתה ה : " כתבה " פעילות , 3 פעילות ; 7 " עניין משפחתי " פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות ; 8 " טיעון " פעילות ; 5 " נר זיכרון " פעילויות ; 11-10 " קרוב ללב " פעילות , 2 פעילות 6 כיתה ו : " מה נשתנה "? פעילות ; 24 " דגל ישראל " פעילות , 9 פעילות ; 12 " תקופת מעבר " פעילות , 2 פעילות 6 העלאת פתרונות מגוונים לבעיה כיתה ה : " כתבה " פעילות , 3 פעילות 8 כיתה ו : " טיעון " פעילות 3 השערה כיתה ה : " ברכות " פעילות ; 3 " ירוק " פעילות , 10 פעילות ; 12 " נר זיכרון " פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 6 פעילות ; 13 " שירת החיות " פעילות ; 7 " קרוב ללב " פעילות 4 כיתה ו : " הציפור הלאומית " פעילות , 8 פעילות ; 9 " ימי החנוכה " פעילות ; 13 " דמויות מופת " פעילות ; 4 " מה נשתנה "? פעילות , 17 פעילות , 20 פעילות ; 26 " תקופת מעבר " פעילות , 5 פעילות 7 טיעון כיתה ה : " עניין משפחתי " פעילויות , 4-1 פעילויות ; 14-9 " טיעון " פעילויות 6-1 כיתה ו : " ימי החנוכה " פעילות ; 2 " לבנות או לשמור "? פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות ; 4 " טיעון " פעילויות ; 12-1 " דגל ישראל " פעילות 2 הצדקת הידע והערכתו כיתה ה : " ירוק " פעילות ; 3 " כתבה " פעילות ; 6 " עניין משפחתי " פעילויות , 4-3 פעילות ; 15 " טיעון " פעילות , 4 פעילות ; 6 " נר זיכרון " פעילות , 10 פעילות , 13 פעילות ; 14 " שירת החיות " פעילות ; 2 " סיכום " פעילויות 8-7 כיתה ו : " תשובה לשאלה " פעילויות ; 8-5 " טיעון " פעילות ; 8 " דמויות מופת " פעילות , 5 פעילות ; 7 " דגל ישראל " פעילות ; 9 " סיכום " פעילויות ; 6-1 " תשובה לשאלה " פעילויות ; 8-5 " טיעון " פעילות 8 מיזוג כיתה ה : " דרך ארץ " פעילות ; 16 " ירוק " פעילות ?" ; 6 תבה " פעילויות ; 7-1 " נר זיכרון " פעילות , 4 פעילות 9 כיתה ו : " ימי החנוכה " פעילות ; 13 " דמויות מופת " פעילות ; 3 " מה נשתנה "? פעילות ; 17 " דגל ישראל " פעילות , 10 פעילות ; 12 " הרצאה ומצגת " פעילויות ; 6-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר