עמוד:28

נושאים לשוניים בפרקי הנושא – כיתה ה פרק נושא : ברכות – ביטויים ומושגים ( פעילות , ( 1 אוצר מילים ומילון ( פעילות ( 2 שורש ( פעילות ( 4 פרק נושא : דרך ארץ – נושאי לשון מודגשים : מילים נרדפות ומשלב מטבעות לשון בסמיכות ( פעילות , ( 2 יחיד / רבים ( פעילות , ( 2 הפכים ( פעילות , ( 4 שם הפועל ( פעילות , ( 7 נרדפות , משלב ( פעילות , ( 12 גופים ( פעילות , ( 15 נרדפות ומשלב ( פעילות , ( 16 נרדפות ומילון ( פעילות ( 17 פרק נושא : ירוק – נושאי לשון מודגשים : שם עצם , יחיד ורבים , זכר ונקבה סימני פיסוק ( פעילות , ( 5 שורש , משפחת מילים ( פעילות , ( 7 ביטויים ( פעילות , ( 7 זמני הפועל ( פעילות , ( 9 מאזכרים ( פעילות , ( 14 שורש , משפחת מילים ( פעילות , ( 15 ניבים ( פעילות , ( 16 שמות עצם ( פעילות , ( 17 צורת יסוד ( פעילות , ( 18 זכר ונקבה , שם תואר ( פעילות , ( 19 יחיד ורבים ( פעילות , 20 פעילות , 21 פעילות ( 22 פרק הבעה : כתבה – מטבעות לשון בסמיכות , ביטויים ( פעילות , ( 4 משלב , כתיב , פיסוק , תחביר ( פעילות ( 6 פרק נושא : עניין משפחתי – נושאי לשון מודגשים : אותיות השורש , משפחת מילים מאזכרים ( פעילות , ( 2 משלב / סלנג ( פעילות , ( 7 אוצר מילים ( פעילות , ( 8 פתגמים ( פעילות , ( 18 שורש ומשפחת מילים ( פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות ( 21 פרק הבעה : טיעון – ביטויים ( פעילות , ( 1 משלב , כתיב , פיסוק , תחביר ( פעילות , ( 3 פתגמים ( פעילות ( 17 פרק נושא : נר זיכרון – ביטויים וניבים ( פעילות , ( 1 שדה סמנטי וביטויים ( פעילות , ( 6 פעלים , גופים ( פעילות ( 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר