עמוד:26

הטקסטים מן המקורות " מפגש עם טקסטים מהמקורות היהודיים הוא רכיב משמעותי בבניית המאגר התרבותילשוני של אד יהודי בישראל ... לקריאה במקורות תרומה נכבדה לחינוך הלשוני והתרבותי של התלמידים , כיוון שהקריאה בטקסטים אלה מפגישה את הקוראים עם שימושים ייחודיים בלשון על רבדיה ההיסטוריים , ומצריכה מיומנויות ייחודיות להבנת הטקסטים המקיימים לעיתים קרובות זיקה ביניהם " . מתוך : תה " ל , עמ ' 61 להלן מגוון הטקסטים והתת-סוגות של הטקסטים מן המקורות היהודיים בספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר