עמוד:18

האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות הבאות : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות . התפיסה , האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של מורים ותלמידים , היא פועל יוצא מלמידה המאמצת את טיפוח האוריינות הדיגיטלית . משאבי הוראה-למידה נגישים היום באמצעות רשת האינטרנט , ומציעים טקסטים , תמונות , הקלטות וסרטי וידאו . השימוש בהם בכיתה מחבר את התלמידים לעולם הדיגיטלי , והפוטנציאל שלהם להשבחת הדיאלוג הלימודי הוא רב . ספרי עברית ה-ו הם ספרים מודפסים לצד ספרים בגרסה דיגיטלית , המשלבת כלים ייחודיים לסביבה זו . אולם גם הגרסה המודפסת , העומדת בפני עצמה , מפנה את התלמידים לכלים ולמשאבי למידה דיגיטליים . בכל המקומות ששולבו בהם מיומנויות השימוש במחשב ובמקורות מידע דיגיטליים , נעשה הדבר כאמצעי בשירות החינוך הלשוני ולא כמטרה שעומדת בפני עצמה . להלן דוגמות לשימושים בסביבה דיגיטלית בספרים : שימוש במקורות מידע דיגיטליים כמשאב לפעילויות של הבעה בכתב ובעל-פה : לדוגמה , בפרק " דרך ארץ " ( כיתה ה ) משימת הסיכום היא להכין עלון מידע על טיול מומלץ בארץ על סמך תהליך חקר המפנה לכמה מקורות מידע דיגיטליים ; בפרק " נר זיכרון " ( כיתה ה ) מוסבר המבנה ההיררכי של מאגר מידע לצורך איתורו של ספר קריאה והכנת קטע קריאה ; בפרק ההבעה " דיווח " ( כיתה ו ) השימוש באינטרנט נעשה כחלק מתהליך עריכה של אסופת שירים ; בפרק " דגל ישראל " ( כיתה ו ) השימוש באינטרנט הוא חלק מקדים בהכנת כרזה ; בפרק " דמויות מופת " ( כיתה ו ) ובפרק ההבעה " הרצאה ומצגת " ( כיתה ו ) איתור המידע ומיזוגו הוא שלב מוקדם בדרך להכנת מצגת המלווה הרצאה קצרה בכיתה . ברוב המקרים המשימות דורשות עבודה בצוות . עדכון מידע באמצעות משאבים דיגיטליים : הפרקים " ירוק " ( כיתה ה ) ו " לשמור או לבנות "? ( כיתה ו ) עוסקים באיכות הסביבה - נושא אקטואלי באופיו . חלק מהפעילויות מפנות את התלמידים לאתרי אינטרנט , כדי לאתר בהם מידע מעודכן יותר מזה המצוי בספר הלימוד , ולהסתמך עליו כדי לבצע את הפעילויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר