עמוד:14

" מתקדמים " הלקוחים מתחומי דעת שונים ( למשל המילים חברה , מדינה , מגזר הלקוחות מתחום הסוציולוגיה ) ובערכים מילוניים רב-הברתיים , רב-צורניים , ולעתים גם רב-לקסמיים ( השוו למשל את אם לא עם אלא אם כן ) . ( Anglin , 1993 ) השינויים האלה לכשעצמם עושים את המילון האורייני הבוגר לשונה מאוד מן המילון הילדי . ואולם הבדל משמעותי בין מילונו של המבוגר לזה של הילד הוא גמישותו וזמינותו של הראשון לשימוש הולם בכל הנסיבות התקשורתיות של ההפקה " . דורית רביד , ניצני ההצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני . בלשנות עברית , 50-51 ( גליון היובל , ( 2001 מחקרים מראים שהתייחסות שיטתית לאוצר מילים היא דרך יעילה להעשרת אוצר מילים . ההתייחסות יכולה להיות המרה בנרדפות , ניתוח מורפולוגי ( שורש , משפחת מילים , ( שיבוץ במשפט וכדומה . אחת המטרות בספרים אלה היא הרחבה והעמקה של אוצר המילים הסביל והפעיל של התלמידים , לצורך שימוש מדויק במילים והתבטאות עשירה והולמת מבחינת המשלב . נקודת המוצא לטיפול באוצר מילים היא תמיד הקשר טקסטואלי : אגב טקסטים בפרקי הנושא מפעילים הוראה ישירה , כדי להפוך לאוצר מילים פעיל . לפני הקריאה מחלצים מראש מילים קשות לסוגיהן השונים – משלבים במשפט , מפרקים , משערים את משמעותן , מבררים במילון . לאחר הקריאה – עוסקים בנרדפות , בשורש , ברמזי תוכן , במשפחת מילים , בשדה סמנטי ובצירופים . מומלץ שלתלמידים יהיה מילון פרטי – מחברת או כרטסת , שבהן יכתבו לעצמם את המילים ואת הביטויים החדשים שלמדו . אפשר לבנות לפרק נושא כרטסת מילים – לאסוף מילים וביטויים חדשים במהלך הלמידה , כאשר נתקלים בהם בטקסט דבור או כתוב . הטיפול באוצר מילים כולל מודעות ושיום של תופעות , כגון : צירוף , ניב , ביטוי , משפחת מילים , דו-משמעות , נרדפות , הפכים , ומילות קישור . הטיפול באוצר מילים אינו מתייחס רק למילה הבודדת ( מילה גבוהה , לועזית , נדירה , ( אלא גם לצירופים ( מטבעות לשון , ביטויים , ניבים , פתגמים , ( וכמובן – גם לצורות מורכבות מורפולוגית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר