עמוד:13

אוצר מילים כידוע , אוצר מילים רחב הוא תשתית חיונית ליכולות השפתיות השונות , והוא הכרחי להבנה ולהבעה . אוצר מילים נרכש בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , ויכול להירכש גם בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית , ועל הקשר בין הרחבת אוצר המילים לבין הקריאה : " בעשור האחרון הוסבה תשומת ליבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים : ( Nippold , 1998 ) במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( למשל , ריבוי של תארים , או יותר שמות עצם מופשטים , ( בפריטי מילון נושאי לשון בפרקי הנושא יש עיסוק בהיבטים לשוניים של הטקסט , העולים באופן מזדמן מהטקסט . כמעט בכל טקסט נשזרו פעילויות לשון , המחזקות את הידע הלשוני ומקנות מושגים לשוניים . על פי רוב , פעילויות הלשון עוסקות במאפיינים לשוניים של הסוגה . דוגמות : בסיפור מטפלים בפעלים או בדיבור ישיר , ובכתבת מידע דנים בצורת הסמיכות או בשם הפעולה , ובערך אנציקלופדי – בצורת הסביל . הפעילויות בפרק מתהלכות את הנושא הלשוני על היבטיו ועל צורותיו השונות . במסגרות הובאו הכללות שהן הוראה / הקניה , הניתנת לפני הפעילות , או מסקנות העולות ממנה . כיוון שהידע הלשוני הוא תשתית גם לצורך הבנה וגם לצורך הפקה ( כתיבה , דיבור , ( חלק מן הפעילויות קושרות את הנושא הלשוני להבנה ( איך הנושא הלשוני עוזר להבין את הטקסט , ( או להבעה ( איך הנושא הלשוני עוזר לכתיבה , ( או לשניהם יחד . פעילויות הלשון בספרים נותנות מענה שלם לכל ההישגים הנדרשים בתכנית הלימודים . פירוט ההישגים הנדרשים ראו בעמ ' . 38 פירוט נושאי הלשון בכל פרק ראו בעמ ' . 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר