עמוד:9

מבנה הספרים מבנה הספרים צומח מן העקרונות , שהספרים מושתתים עליהם . ואלה החלקים בכל ספר : פרקי נושא : בכל ספר 8-7 פרקי נושא , הכוללים טקסטים מסוגות שונות , בעקבותיהם פעילויות רבות , המתייחסות להיבטים שונים של הטקסטים : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל-פה , אוצר מילים ולשון . פרקי הנושא מאורגנים באופן נושאי ( תמטי , ( כלומר : הם מאגדים טקסטים מסוגות שונות , העוסקים בתוכן מסוים . התלמידים יקראו את הטקסטים קריאה מושכלת , ישוחחו עליהם בכיתה , ובהמשך יבררו את התוכן , את המבנה , את אוצר המילים וכן מאפיינים לשוניים של הטקסט ( הסוגה . ( בכל פרק נושא נלמדת סוגה אחת באופן מעמיק – על המבנה והמאפיינים שלה . פרקי הבעה : בכל ספר 5-4 פרקי הבעה , העוסקים בהבעה בכתב ובעל-פה . פרקי ההבעה צומחים מתוך פרקי הנושא ( התוכן , המבנה , ( ונשענים על אוצר המילים של הטקסטים . פרקים אלה עוסקים בסוגות ובמיומנויות : כתבה , טיעון , סיכום , כתיבת תשובה לשאלה . וכן פרקי הבעה בעל-פה העוסקים בדיווח בעל-פה , ובהצגת מידע בליווי מצגת . פרקי הסיכום והטיעון חוזרים בכיתה ו בשל חשיבותם ובשל הקושי של התלמידים להפיק אותם . משימות הערכה : בכל ספר משימות הערכה ובהן 5-4 טקסטים , ואחריהם – שאלות מבחן . טעם של עוד – רשימות של ספרי קריאה מומלצים המותאמים לפרקי הנושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר