עמוד:6

לשון המקורות – חלק מן החינוך לערכים הוא קירוב התלמידים למורשת ישראל , לארון הספרים היהודי וללשון המקורות . בספרים יוחד פרק הנושא " מה נשתנה "? ( כיתה ו ) המעמיד במרכז את ההגדה לפסח . הפרק מתייחס לטקסטים מן המקורות היהודיים ? לשון המקרא ולשון חז " ל . אך גם בפרקים אחרים שולבה לשון המקורות במדרשים ובפתגמים . פירוט טקסטים מן המקורות היהודיים ראו בעמ ' . 26 העשרת אוצר המילים ? מילון מנטאלי עשיר הוא תשתית הכרחית להבנה ולהבעה , ולכן בפעילויות ניתן דגש רב לאוצר המילים – להבנתו ולהרחבתו . כמעט בכל טקסט יש פעילות העוסקת באוצר המילים , מבררים פירושים ופונים אל המילון . הרחבה בנושא אוצר מילים ראו בעמ ' . 13 טקסטים ספרותיים – " עולם השיח של הספרות משקף את המאגר העשיר של הניסיון החווייתי והתרבותי של היחיד ושל החברה , לאורך הדורות " ( תה " ל , עמ ' . ( 58 הספר עונה על תפיסה זאת בטקסטים ספרותיים לסוגיהם השונים – סיפור , קטע מספר , שיר , שיר זמר , מדרש , משל , סיפור עם . נוסף על אלה , כמעט בכל שער שולב פתיח של טקסט ספרותי – ללא פעילויות , שמטרתו : קריאה חווייתית , הנאה והעשרה .   פירוט הטקסטים הספרותיים ראו בעמ ' . 25 טיפוח רמות חשיבה גבוהות – בהכנת משימות ההבנה וההבעה הנלוות לטקסטים , הודגשו מטלות הדורשות רמות חשיבה גבוהות , כגון : הסקת מסקנות , השוואה , הערכה , מיון , היבטים שונים , טיעון וכדומה . פירוט הפעילויות המטפחות רמות חשיבה אלה , ראו בעמ ' . 32 אוריינות דיגיטאלית – שילוב העולם הדיגיטאלי וחינוך לאוריינות דיגיטאלית בשני אופנים : פעילויות המפנות לאתרים או לתכניות מסוימות , ובעבודה מודרכת של חיפוש מידע באופן מושכל , כגון : בפרק " נר זיכרון " ובפעילויות סיכום של מרבית הפרקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר