עמוד:5

עקרונות הסדרה העקרונות שהספרים מושתתים עליהם , מתאימים לעקרונות תכנית הלימודים ( ראו " התאמה לעקרונות תכנית הלימודים " בעמ ' , ( 34 בתוספת הדגשים , שמטרתם לענות על הצרכים הספציפיים של כיתות ה–ו . ארגון תמאטי – פרקי הספר מאורגנים לפי נושאים תוכניים ( ולא לפי סוגות . ( כל ספר מציע מגוון של טקסטים רבים , המאורגנים לפי נושא תוכני מסוים . כל פרק נושא מציג טקסטים מסוגות שונות ( שיר , סיפור , טקסט מידע , כתבה , מאמר עמדה , הוראות . ( הטקסטים כוללים גם טקסטים לא רציפים ( תצלומים , גרפים , דיאגרמות , טבלאות ) וכן טקסטים ספרותיים וטקסטים מרבדים שונים של השפה ( מקרא , חז " ל . ( אולם יש להדגיש , שהסוגות השונות נלמדות : התלמידים בוחנים את הטקסטים מצד תוכנם , ואגב הקריאה הם לומדים להכיר את הסוגה ואת מאפייניה . הדגשת ההבעה בכתב ובעל-פה – כל ספר כולל פרקי הבעה , שמתמקדים במיומנויות מרכזיות של הבעה בכתב או של הבעה בעל-פה . כל פרק מציג את תהלוך המיומנות – איך כותבים סיכום / טיעון / כתבה / תשובה / הרצאה ומצגת או איך מציגים אותם בעל-פה . גם פרקים אלה נלמדים בהקשר של טקסט : הם צמודים לפרק הנושא שקודם להם , ונשענים על הטקסטים שבו . פרקי ההבעה מוקדשים בעיקר להפקה של טקסט מידע , של סיכום ושל טיעון , שהם הסוגות והמיומנויות המרכזיות הנלמדות בבית-הספר היסודי בכיתות ה-ו .   פרקי ההבעה הם תוספת לפעילויות הבעה רבות , המתלוות לטקסטים בפרקי הנושא . בפרקי הנושא עוסקים גם בטיפוח ההבעה בכתב וגם בטיפוח ההבעה בעל-פה – השיחה , הסיפור , הדיון והטיעון ; מן השיח המצומצם אל השיח המורחב . פירוט פרקי הבעה ראו בעמ ' . 12 הרחבה על ההבעה בעל-פה ראו בעמ ' . 15 מן הטקסט אל הלשון ומן הלשון אל הטקסט – בפרקי הנושא מובאות פעילויות הלשון אגב מאפייני הלשון של סוגה מסוימת .   פעילויות אלה נועדו להרחבה , להעשרה ולהעמקה של נושאי הלשון הנדרשים , ולפיתוח מודעות לשונית ומטא-לשונית . טיפול שלם בשפה – לכל טקסט ניתנו פעילויות המשלבות : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל-פה , לשון ואוצר מילים . כך הטקסט מטופל באופן מקיף ושלם .  

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר