מתוך:  > מדריך למורה > הקדמה

עמוד:4

הקדמה ספרי הלימוד לחינוך לשוני פותחו בהתאם לתכנית הלימודים לחינוך לשוני לביתהספר היסודי ( תה " ל , ירושלים , התשס " ג , ( ובהשפעת תובנות וידע שהצטברו מהתנסויות , מהדים מהשטח ומתקשורת שוטפת עם מורים ומדריכים * בתחום החינוך הלשוני . כידוע , לכיתות ה–ו יש צרכים מובחנים וספציפיים בבית-הספר . חלק מן הצרכים מהם נגזרים מהדרישות בחטה " ב . הספרים עונים על הצורך בהיצע רחב של טקסטים לסוגיהם , ובכלל זה טקסטים מעולם השיח של הספרות ושל המקורות היהודיים , וכן על הצורך בעיסוק מעמיק בהבנה , בהבעה בכתב ובעל-פה , בדרכי תשאול מגוונות , בהוראת נושאי לשון ובתרגולם , בהרחבת אוצר המילים ובפעילויות המפתחות רמות חשיבה גבוהות . הספרים מציעים דרך של ארגון תמטי ( נושאי ) של טקסטים במגוון סוגות . העיקרון התמטי מוביל למימוש הרעיונות והמטרות של תכנית הלימודים ( תשס " ג , ( בהתאמה לגיל התלמידים ולכשירות הלשונית המצופה מהם . העיקרון התמטי נבחר כמתאים לתלמידי בית הספר היסודי . נושאי התוכן השונים מעשירים את הסכימות הקיימות ( עולם המושגים , אוצר המילים , הרעיונות , המראות ) אצל התלמידים . ככל שהסכימות התוכניות הולכות ומתבססות , כך מתאפשר עיסוק מופשט יותר וחשיבה על עולמות התוכן – הן לצורך העיסוק במבנה השיח ובסוגות הן לצורך חשיבה על השפה ( מטה-לשון . ( מטרת הספרים : לעזור למורים להתוות לתלמידים מסלולים אפשריים להתנהלות בעולם השפה העברית , ולסייע למורים לתת לתלמידים ציוני דרך מפורשים ומנחים בדרכם אל היעדים שתכנית הלימודים מציבה . הפנייה במדריך בלשון זכר-רבים מתייחסת גם למורות וגם לתלמידות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר