עמוד:11

היודעים אתם ש ... תצפית בטבע - כלי לחקר מגוון היצורים החיים חקירת מגוון היצורים החיים נעשית על ידי תצפיות מפורטות וממושכות . הטבלה שלפניכם מציגה תוצאות של מחקר שנערך בשנת 2006 ובו נבדק המספר הממוצע של מיני ציפורים בפארקים עירוניים . התצפיתנים ערכו ספירה של כל מיני הציפורים שנראו בשעות הבוקר . כל ציפור שנראתה זוהתה בשמה ונרשמה . בסיום הספירה נערך רישום של כל מיני הציפורים ומספר הציפורים מכל מין . מתוך : ליפשיץ שלומית , דורון להב , המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית www . yardbirds . org . il מה אפשר ללמוד מהתוצאות ? בפארק העירוני נצפו 14 מינים של ציפורים וסך הכול נצפו 47 ציפורים . ומכאן שמגוון מיני הציפורים הוא 14 ואילו מספר הפרטים שנמצאו בפארק הוא . 47 מיני ציפורים בפארק עירוני דוכיפת - הציפור הלאומית של ישראל

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר