עמוד:10

סיכום התצפית . 1 ספרו כמה מינים של יצורים חיים גיליתם בחלקת המחקר שלכם . התייחסו לצמחים ולבעלי החיים בנפרד . האם הופתעתם מן התוצאה ? . 2 במה דומה מגוון היצורים שגיליתם בחלקת המחקר שלכם למגוון היצורים בחלקות המחקר האחרות , ובמה הוא שונה ? לצורך קבלת תשובה עבדו לפי ההנחיות הבאות : א . השלימו את המידע בטבלת השוואה כיתתית ( ראו דוגמה . ( ב . עיינו בטבלה והשיבו : אילו יצורים חיים נמצאו בכל חלקות המחקר ? אילו יצורים חיים נמצאו רק בחלקת מחקר אחת ? באיזו חלקת מחקר נמצא מגוון המינים הגדול ביותר ? . 3 הסיקו : מה למדתם מן ההשוואה על מגוון מיני היצורים החיים בסביבה שלכם ? התייחסו בתשובתכם לדומה ולשונה . . 4 שערו : האם יש לדעתכם בחלקות המחקר מיני יצורים חיים נוספים שלא נמצאו בתצפית ? הסבירו . חושבים מדע מדוע חשוב היה לסמן חלקות מחקר שוות בגודלן ? מה הייתה התרומה של המגדלת ( ו / או של המשקפת ) לתצפית שערכתם ? מה הייתה התרומה של עריכת השוואה כיתתית להכרת מגוון מיני היצורים בסביבה ? טבלת השוואה כיתתית : מגוון מיני היצורים החיים בסביבה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר