עמוד:7

בעקבות הלמידה - נדע ... להסביר מהו מגוון המינים בטבע ; לתאר את מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים ואת השפעתם על הקיום של יצורים חיים ; לתאר קשרי קיום בין יצורים חיים לבין סביבתם ; לתאר את השפעת האדם על מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים ואת ההשלכות שיש לכך על מגוון המינים בטבע ; להבין את הצורך בשמירה על מגוון המינים בטבע . מושגים שנלמד מרכיבי סביבה דוממים : אור , טמפרטורה מתאימה , אוויר ומים ; מרכיבי סביבה חיים : צמחים , בעלי חיים , חיידקים ופטריות ; מגוון המינים בטבע , התאמות לסביבה , התאמות לתפקוד . קשרי קיום : טורף-נטרף , שרשרת מזון , מארג מזון , יצרנים , צרכנים ; הדדיות , תחרות , טפיל-פונדקאי . מיומנויות שנפעיל עריכת תצפיות וסיכומן ; עריכת השוואות והסקת מסקנות מתוכן ; ייצוג נתונים בטבלאות ובדיאגרמות ; טיפול במידע והסקת מסקנות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר