עמוד:218

A בחרו במצב של דרבון ( Trigger On ) וצימוד . DC ( couping ) שנו את מצב פקדרי הרגישות האנכית ( Volt / Div ) ובסיס הזמן ( Time / Div ) עד שתקבלו על המרקע 3-4 מחזורים של אות קבוע ויציב . הכינו טבלה כדוגמת טבלה נ 1 . ורשמו בה את תדר האות , את המתח הממוצע ( K ^) ואת המתח שיא לשיא כפי שהם מוצגים על מרקע המשקף ( השתמשו בסמנים המתקבלים מתפריטי V / ew-, y שבמישק . ( רשמו בנפרד את עוצמת המתח ( K ^) הנמדד ברב-מודד הספרתי . שמרו והדפיסו את תמונת האותות המופיעים על מרקע המשקף . . 5 העבירו את המפסק למצב . " 2 " חזרו על סעיפים ( 3 ) ו ( 4 ) - לעיל עבור אותם תדרים וערכי מתח שיא לשיא , אך הפעם בחרו שלושה אותות שונים של מחולל האותות : אות גל ריבועי , אות גל משולש ואות גל שיני משור ( האות האחרון נשמר בספריית האותות של המחולל הספרתי בקובץ . (" ramp-up . lib" ציינו בכל אחד מהמקרים את התדר והעוצמה של האות המופיע על המרקע והשוו אותם לערכים שנקבעו על-ידי מחולל האותות . סכמו את תוצאות המדידות בטבלה כדוגמת טבלה נ . 1 . . 6 נתקו את מקורות המתח ( אין צורך לפרק את המעגל (! וסגרו את התוכנה . PC LAB 2000 ג . ניתוח התוצאות . 1 השווו את המתח שיא לשיא ( F ) של כל אחד מהאותות שיצרתם על מרקע משקף התנודות למתחי V p במוצא מחולל האותות . האם המתחים שווים ? חשבו את מתחי השיא התיאורטיים במבוא המשקף בהנחה שעכבת המוצא של המחולל היא , Z = 50 Q ועכבת המבוא של המשקף היא Z = 1 MT 2 ורשמו אותם בעמודה האחרונה של טבלה נ . 1 . עד כמה הערכים המחושבים מתאימים לערכים המדודים במשקף ? הסבירו . טבלה נ 1 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר