עמוד:217

קבלים של 0 . 1 ^ F 2 ושל 10 \ x ¥ ( אלקטרוליטי ) מפסק 2 מצבים כבלים , הדקי-תנין , מחברי , BNC מחברים למוצא המקבילי במחשב ( לפי הצורך ) ב . מהלך הניסוי . 1 הרכיב את המעגל המתואר באיור נ . 16 . השתמשו בנגד 1 kQ ובקבל . 0 . 1 \\ F חברו את משקף התנודות ואת מחולל האותות למוצא המקבילי של המחשב ( אם ברשותכם מחולל אותות אנלוגי בלבד , אין צורך לחברו למחשב . ( אס אתם משתמשים בקבל אלקטרוליטי , הקפידו לחברו בקוטביות הנכונה . העבירו את המפסק למצב הנייטרלי ( מצב . ( " 2 " . 2 הפעילו את התוכנה PC LAB 2000 בחרו בכתובת היציאה המקבילית שאליה מחובר הכבל ( בדרך כלל . ( 378 בחרו בתצורת העבודה מחולל הפונקציות ( Function Generator ) עם אות מוצא סינוסי בעל עוצמת שיא לשיא של , V = 4 V והיסט ( DC ) של . 0 V קבעו את תדר אות הסינוס לי . 200 Hz סגרו את החלון Function Generator ועברו לתצורת העבודה משקף התנודות . ( Oscilloscope ) . 3 העבירו את המפסק למצב . " 1 " הקישו על הפקד Run במישק המשקף . בדקו את צורת האות המתקבל על מרקע המשקף . אם לא מופיע אות , בדקו את חיבורי המעגל ואת מצב הפקדים במישק המשקף . איור נ 16 . מערך הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר