עמוד:215

V מדידות ו . פעילויות הכנה . 1 הפעילו את התוכנה PC LAB 2000 ובחרו בחלון הראשי של דגם Scope-n שברשותכם ( PCS 100 ) ושל מחולל האותות שברשותכם . ( PCG 10 ) בחרו בתצורת עבודת . DEMO בתצורה זו , האות נוצר על-ידי תוכנת ההדגמה עצמה . . 2 במישק , Scope-n הקישו על הפקד Run ( איור . ( 1 . 10 צפו באות הסינוס המתקבל . שנו את מצב הדרכון OFF-b ON-n ( trigger ) ( או להפך ואת רמת הדרכון . שימו לב לשינויים בצורת ההצגה של האות . . 3 כאשר התוכנה במצב של , Trigger ON בדקו את השפעת פקדי בסיס הזמן , 1 , 0 . 4 , 0 . 2 ms Time / Div ) וכוי ) על צורת האות . חזרו ובדקו את השפעת בקרי הרגישות האנכית , 1 , 0 . 3 , 0 . 1 V Volts / Div ) ופו ( ' על צורת האות . . 4 קבעו את ערכי פקדי בסיס הזמן והרגישות האנכית כך שהאות יוצג על המרקע לרוחב של 6-7 משבצות , ויופיעו כ 1 . 5-2- מחזורים של האות . השתמשו בבחונים ( תפריט ( View / Markers ( DSO ) כדי לקבוע את תדר האות ואת המתח שיא לשיא . ( F ) pp . 5 בדקו את השפעת מיקום הדרכון על צורת האות שעל המרקע על-ידי הזזת סמן הזחלן , Trigger והקשה על אחת האפשרויות . edge-n השוו לצורת האות המתקבל עם בחירת . "Autoset " . 6 עברו לתצורת העבודה "הקלטת תופעת מעבר . ( transient recorder ) '' ודאו שהפקד Run אינו מופעל , שהרגישות האנכית היא . 1 Volt / Div ושבסיס הזמן הוא . 1 Sec / Div בחרו בתפריט FlLE / AutoSave data ותנו שם לקובץ הטקסט שברצונכם לשמור , והקישו . Save הפעילו את התוכנה על-ידי הקשה על הפקד . Run

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר