עמוד:210

כדי להתחיל את ההקלטה יש להקיש על הפקד . Run במצב זה , מרבית התפריטים אינם פעילים . ( disabled ) באיור נ 11 . אפשר לראות כי פקדי המישק מאפשרים לשלוט על בסיס הזמן ( הציר האופקי ) ועל ההגבר ( הרגישות האנכית , ( בדומה למישק העבודה בתצורת המשקף . אפשר לבצע הקלטה של האות לפרק זמן קבוע מראש , או הקלטה שאינה מוגבלת בזמן . הקלטה לפרק זמן קבוע מראש נעשית על-ידי בחירת התפריט . File / Save Data לאחר בחירת שם לקובץ ההקלטה , ולחיצה על בקר , "Run " -n המערכת שומרת קובץ ובו מספר קבוע של דגימות . ( 1700 ) הקשה נוספת על הפקד Run מפסיקה את ההקלטה . משך ההקלטה נקבע על-ידי בסיס הזמן . למשל , אם בסיס הזמן נקבע ל-ע , 1 8 /< 11 משך ההקלטה הוא של 17 שניות ( האות נדגם מאה פעמים לאורך משבצת ( div ) אחת . ( הקלטה שאינה מוגבלת בזמן נעשית על-ידי בחירת התפריט File / Autosave Data ובחירת שם לקובץ המוקלט . הקשה על הפקד Run מתחילה את ההקלטה , ובסיס הזמן הנבחר קובע את מרווח הדגימה . למשל אם בסיס הזמן נקבע , 2 s / div ^ מרווח הדגימה הוא 2 / 100 = 0 . 02 שניות . במקרה זה , אורך קובץ ההקלטה אינו מוגבל וההקלטה נמשכת עד שמקישים פעם נוספת על הפקד . Run כמו בתצורות העבודה האחרות , את הנתונים שבקובץ הטקסט המתקבל איור נ 11 . המישק הגרפי בתצורת העבודה "הקלטת תופעת מעבר"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר