עמוד:208

ושיפוע הדרבון ( trigger slope ) נקבעים על-ידי התוכנה או באמצעות אות דרבון חיצוני . התוכנה גם קובעת את תחום הרגישות האנכית של המשקף lOmV / div-n ? ועד . 3 V / div עם הפעלת התוכנה PC-LAB 2000 מוצג על המרקע המישק למשתמש ( איור נ . ( 10 . על-ידי בחירה בפקד Oscilloscope שבמסך זה , אפשר לשלוט על בסיס הזמן ועל הרגישות האנכית של המשקף . בסיס הזמן j a /( z ? Time / Div ) על-ידי בחירת הפקד המתאים מתוך 12 האפשרויות שבמישק ( ראו איור נ . ( 10 . הרגישות האנכית ( Volts / Div ) נקבעת על-ידי בחירת הפקד הרצוי מתוך 6 האפשרויות שבמישק ( איור נ . ( 10 . צימוד האות במבוא המשקף נקבע על-ידי מצב הפקדים . Coupling בצימוד , AC רק רכיב AC של האות מהבחון מוגבר במבוא המשקף . בצימוד , DC כל האות מהבחון ( רכיב + DC רכיב ( AC מועבר למגבר המבוא . בצימוד , GND מבוא המשקף מקוצר לאדמה . איור נ 10 . מישק המשתמש בתוכנה PC-LAB-2000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר