עמוד:207

הוא , 9-10 VDC עם זרם מ רבי של . 500 mA ^ חיבור בחונים למשקף נעשה בעזרת מחבר BNC סטנדרטי , כאשר מתח הבחון יכול לנוע מ- 5 mV ועד ל . 100 \ - התוכנה הנלווית למודול , PC-LAB 2000 כוללת שלוש תצורות עבודה שונות 1 א . משקף תנודות ב . הקלטת תופעות מעבר ג . ניתוח ספקטרום בכל אחת משתי תצורות העבודה הראשונות מספקת התוכנה מגוון אפשרויות פעולה שאת החשובות שבהן נתאר להלן . את תצורת העבודה השלישית נתאר בניסוי נפרד . א . משקף התנודות בתצורת עבודה זו ניתן להציג אות מחזורי עם בסיס זמן הנע בין . 100 ms / div-b O . I ( is / div ניתן לדגום את האות המחזורי בתחום תדירויות שבין 100 Hz ועד 16 MHz ( מהו תחום התדרים של האותות המחזוריים שניתן למדוד במשקף . (? רמת הדרכון ( trigger level ) איור נ 9 . היחידה ; PCS 100 א . מבט מלפנים ב . מבט מאחור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר