עמוד:199

כאשר האות אינו מחזורי ( למשל תגובת מעבר של מערכת כתוצאה מאות מדרגה במבוא , ( אין חשיבות לסינכרון של חלונות הזמן . במקרה כזה אות דרבון חיצוני ( external trigger ) יכול לקבוע את רגע ההתחלה של הצגת האות על המרקע , כאשר משך ההצגה נקבע על-ידי מאפייני המשקף ( למשל , אורך הזמן המרבי שבו ניתן להציג חלון זמן יחיד על המרקע . ( פעולתו של משקף תנודות ספרתי מבוססת על דגימה , דהיינו , האות הנמדד נדגם כל פרק זמן קבוע על-ידי המשקף . הערכים שנדגמו נשמרים בזיכרון המשקף כמספרים המציינים את עוצמת האות " ) הגובה ( " בנקודות הדגימה . באיור נ 2 . מוצגת דגימה של אות סינוס . יתרונו העיקרי של משקף ספרתי בהשוואה למשקף אנלוגי רגיל טמון בכך שבמשקף ספרתי ניתן לשמור את המידע הנמדד ולאחסנו בזיכרון , וגם להציג אותו מאוחר יותר - על-פי דרישת המשתמש . מאחר שהמידע נשמר בזיכרון בצורה ספרתית אפשר לבצע עיבוד מתמטי על האות הנמדד . המשקף הספרתי אוגר בזיכרון את ערכי האות הדגום ובמקביל מציג את הערכים המדודים על המרקע . באמצעותו ניתן להציג תופעות מעבר חד פעמיות מרגע התחלת התופעה ( בלי איור נ 2 . דגימת אות סינוס ? . א . האות המקורי . ב . האות הדגום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר