עמוד:196

ג . בעזרת פסי המדידה , צרו טבלה של המתח בתלות בזמן בגיליון האלקטרוני . ד . צרו בגיליון האלקטרוני את גרף תופעת המעבר . שמרו את הגרף . ה . צרו בגיליון האלקטרוני טבלה של ערכי מתח המעבר בתלות בזמן , המתקבלים ממשוואה ( 10-6 ) השתמשו בערכי הרכיבים בעוצמת המתח הרשומים במעגל הניסוי . ו . סרטטו את הגרף של תלות מתח המעבר בזמן על-פי משוואה . ( 10-6 ) ז . השוו את הגרף שהתקבל בהדמיה לגרף שנוצר על פי המשוואה . האם הגרפים זהים ? מקורות ואתרים ברשת . 1 מערכות גקרה , ר . יהל וז . בהיר , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ספר הלימוד העיוני . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר