עמוד:195

בחלון אפשרויות הוסיפו " קבלת משוואה על גבי הגרף . " השוו את קבוע הזמן המתקבל מן המדידה לקבוע הזמן שחישבתם בשאלה . 10 . 3 צרפו את הגרף לדוח הניסוי . מערכת לא מרוסנת ( £ ' = 0 ) א . בצעו את השינוי הדרוש במעגל הניסוי כך שמקדם הריסון יהיה אפס . ב . הפעילו את המעגל . חשבו את תדר התנודות מן הגרף המתקבל בתצוגה המורחבת . צרפו את הגרף לדוח הניסוי . ג . האם תדר התנודות הנמדד זהה לתדר התנודות שחישבתם בשאלה ? 10 . 4 מערכת עם ריסון קריטי ( £ ' = 1 ) א . חברו למעגל הניסוי נגד בערך המתאים כך שמקדם הריסון יהיה . 1 הפעילו את המעגל . ב . צרפו את הגרף המתקבל בתצוגה המורחבת לדוח הניסוי . הגרף שמתקבל עשוי להיות הגרף שבאיור . 10 . 23 איור 10 . 23 תגובת מעבר עבור מקדם ריסון 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר