עמוד:192

ד . חישוב קבוע הזמן r נעשה על-ידי שימוש בפסי המדידה האדום והכחול המופיעים על מרקע המשקף המורחב ( ראו איור . ( 10 . 7 מצאו את קבוע הזמן של המערכת בחוג הפתוח בעת תופעת המעבר . כזכור , מתח המוצא קטן ל 37 ° / 0- מערכו ההתחלתי כעבור קבוע זמן אחד מרגע סיום אות המדרגה . הצמידו את אחד מפסי המדידה לרגע סיום האות , כמופיע באיור , 10 . 17 ואת הפס השני הזיזו כך שהפרש המתחים בין שני הפסים יתאים לירידת המתח ל 37 ° / 0- מערכו ההתחלתי . את הפרש הזמנים ואת הפרש המתחים ניתן לקרוא בחלון הימני באזור הבקרה . שימו לב : הפרש המתחים הוא הגודל . VB - V m . 3 מערכת מסדר ראשון בחוג סגור א . הוסיפו משוב יחידה למעגל הניסוי של המערכת מסדר ראשון הפועלת בחוג פתוח . ראו איור . 10 . 19 איור 10 . 19 מעגל הניסוי לבדיקת מערכת מסדר ראשון בחוג סגור איור 10 . 18 אזור הבקרה במבט תצוגה המורחבת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר