עמוד:191

א . הפעילו את המעגל . "הרחיבו" את תצוגת המשקף בעזרת הכפתור Expand הנמצא במרכז לוח ההפעלה של המשקף . שנו את תדר המחולל כך שעל המרקע תופיע תופעת המעבר כולה . הקפיאו את פעולת המערכת בעזרת הכפתור , Pause הנמצא מתחת לכפתור ההפעלה . ( ראו איור . ( 10 . 17 שימו לב : התצוגה שמתקבלת למעשה לא זהה במדויק לאיור . 10 . 17 ג . מדידת - K חשבו את K על פי אופיין אות המבוא ואופיין אות המוצא , והשוו אותו לערך המותקן . צרפו את תמונת מרקע המשקף לדוח הניסוי . איור 10 . 17 תצוגה מורחבת למדידת תגובת המעבר של מערכת מסדר ראשון בחוג פתוח איור 10 . 16 מעגל לבדיקת מערכת מסדר ראשון בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר