עמוד:189

כדי להתאים את המלבן לתיאור פונקציית תמסורת של מערכת מסדר ראשון , יש לקבוע את הפרמטר K בהתאם להגבר המערכת , ואת הפרמטר B x בהתאם לקבוע הזמן של המערכת . לפרמטרים AQ ו % יש לתת את הערך . " 1 " את שאר הפרמטרים יש לאפס . שאלה 10 . 5 רשמו בתוכנת הדמיה את הפרמטרים של פונקציית התמסורת כך שתייצג מערכת מסדר ראשון בעלת קבוע זמן r = 2 sec והגבר . 2 צרפו את המסך המתאים לדוח הניסוי . IV מהלך הניסוי ו . פונקציית תמסורת של מערכת במצב מתמיד א . הפעילו את תוכנת ההדמיה . בנו בעזרת המלבנים המתאימים את המערכת לבקרת מהירות המתוארת בשאלה 10 . 1 ( איור . ( 10 . 2 קבע את ערכי המלבנים לפי נתוני השאלה . אתחלו את המסכם כדי שתתבצע פעולת חיסור . A-C למבוא חברו מקור מתח ישר ( ראו איור . ( 10 . 15 איור 10 . 14 החלון הראשון ( Sheet 1 ) בפעולת Edit

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר