עמוד:187

בניסוי נשתמש ברכיבים הבאים , המופעלים על-ידי הצלמיות המתאימות ו מגבר מתח מבוא המגבר נמצא מצד שמאל , ומוצא המגבר נמצא מימין . את הדק המבוא התחתון ואת הדק המוצא התחתון יש לחבר , כמתואר באיור . 10 . 12 כדי לשנות את ההגבר , יש להקיש הקשה כפולה על כפתור שמאל של העכבר כאשר הסמן נמצא על צלמית המגבר . בחלון שנפתח יש לשנות את הפרמטר , K ההגבר , לערך הרצוי . באיור 10 . 12 נתון מעגל עקרוני של מגבר מתח . מסכם ( מחסר ) למסכם יש שלושה מבואות ומוצא אחד . ניתן להפוך את המסכם למחסר על-ידי שינוי פרמטרי המבואות . כדי לשנות את הפרמטרים יש להקיש הקשה כפולה על הכפתור השמאלי של העכבר כאשר הסמן נמצא על המסכם . באיור 10 . 13 מופיע חלון התכונות במצב שבו המסכם פועל כמחסר ומבצע את הפעולה . OUT = A-B איור 10 . 12 מעגל עקרוני של מגבר מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר