עמוד:184

באיור , 10 . 9 מתואר מתח הקבל בתלות בזמן וניתן לראות בו את התנודות המופיעות לאחר כל שינוי באות הדופק הריבועי . תיאור המתח מתקבל בתוכנת ההדמיה . המתח על קבל לא טעון ברגע עליית אות המדרגה נתון על-ידי ו - / ( 10-5 ) V c { t ) = U [\ — —sm { o t + ( p ) \ איור 10 . 8 מעגל RLC מעורב איור 10 . 9 מתח הקבל בתלות בזמן במעגל הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר