עמוד:183

שאלה 10 . 2 חשבו ותארו בצורה גרפית את התגובה לאות מדרגה שעוצמתו יחידה של מערכת מסדר ראשון הפועלת בחוג סגור בעלת הגבר 2 וקבוע זמן של , 0 . 1 sec ובעלת משוב יחידה . . 3 מערכת מסדר שני תגובת מעבר של מערכת מסדר שני בחוג פתוח בניסוי ניצור הדמיה של מתח הקבל במעגל RLC מעורב ( איור , ( 10 . 8 בתגובה לאות מדרגה במבוא ( סעיף 6 . 3 . 2 . 1 בספר הלימוד .. ( התנהגות המתח על הקבל תלויה במקדם הריסון של המעגל , ( £ ) הנקבע על פי ערכי רכיבי המעגל . בניסוי נבדוק את התנהגות המעגל במקרים הבאים : 1 < £ - 0 < מערכת בעלת תגובה תת מרוסנת - £ ? = 0 מערכת לא מרוסנת - 4 ' = 1 מערכת בעלת ריסון קריטי אות המבוא למעגל המבוא הוא גל ריבועי המתקבל ממחולל אותות . הגל הריבועי מורכב , למעשה , ממספר רב של אותות מדרגה . איוו 10 . 7 תגובת מערכת מסדר ראשון בעלת משוב יחידה לאות ריבועי במבוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר