עמוד:180

. 2 תגובה דינמית של מערכת בקרה תיאור של מערכת בקרה ( פוגקציית תמסורת ) במישור לאפלס כדי להשתמש במלבן המתאים לפונקציית התמסורת בתוכנת ההדמיה , יש לכתוב את פונקציית התמסורת כפונקציה של a ( התדר . ( הדבר נעשה על-ידי שימוש במשתנה S המוגדר על-ידי הקשר ? ( j = 4- \\ S - jco פונקציית תמסורת הנתונה בצורה זו נקראת פונקציית התמסורת במישור לאפלס ( או מישור . ( 5 כדי למצוא את תגובת המערכת לאות מבוא נתון , יש לכפול את פונקציית התמסורת הנתונה במישור לאפלס באות המבוא הרצוי ( בניסוי זה , אות מדרגה . ( בתוכנת ההדמיה יש לתאר את פונקציות התמסורת של מערכות מסדר ראשון או שני באמצעות מלבן , ולכתוב את פונקציית התמסורת בצורה הקנונית במישור . S הצורה הקנונית של פונקציות תמסורת מסדר ראשון תתואר בהמשך . מערכת מסדר ראשון בחוג פתוח באיור 10 . 3 נתון תיאור סכמתי של מערכת מסדר ראשון בחוג פתוח . תיאור קנוני של מערכת מסדר ראשון פונקציית התמסורת של המערכת הנתונה באיור 10 . 3 היא ; ( 10-1 ) G ( t ) = והצורה הקנונית של מערכת מסדר ראשון במישור , S היא : ( 10-2 ) G ( S ) = T ? S + \ - K הגבר המערכת ( היחידות נקבעות לפי מהות המערכת ) 1 קבוע הזמן של המערכת ( בשניות ) איור 10 . 3 תיאור סכמתי של מערכת מסדר ראשון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר