עמוד:179

G 3 תמסורת המנוע , המתמיר את מתח המוצא של המגבר לזווית התזוזה G נתון ביחידות של [ Radian / Volt ] G 4 תמסורת הבורג , המשמש כהתקן התמרה המתמיר את זווית המנוע למידת התארכות הבורג . nrv 1 ;; JV G ^^ 4 . [ radian / Meter ] n 1 - H תמסורת פוטנציומטר במשוב התמיר את התארכות הבורג למתח הנמצא ביחס ישר למידת ההתארכות . pro H nrvn ^^ . [ Radian / Volt ] n 1 פונקציית התמסורת השקולה של המערכת היא : G G ? G j -G r 2 4 ] + G -G -G -H G = 2 3 4 ( ראו דוגמה 1 . 5 בפרק 1 בספר הלימוד . ( שאלה 10 . 1 באיור 10 . 2 נתון תרשים מלבנים של מערכת לבקרת מהירות מנוע זרם ישר . תמסורת המנוע היא ? G = 4 rad / sec / Volt תמסורת המגבר היא = f 120 m m תמסורת הטכומטר היא . // = 0 . 0025 Volt / rad / sec הניחו שמתח המבוא במערכת הוא . 2 V א . מהי מהירות הסיבוב של המנוע ? ב . מהו מתח השגיאה המגיע למגבר ? ג . מה מתח המבוא הדרוש כדי שהמנוע יסתובב במהירות של 1 000 rad / sec ל איור 10 . 2 מערכת לבקרת מהירות מנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר