עמוד:178

ז . למדוד ולחשב על פי אות המוצא של מערכת מסדר שני את הפרמטרים השונים המאפיינים את תגובת המעבר של המערכת לאות מדרגה במבוא . הערכת משן הגיסוי ארבעה שיעורים 111 רקע עיוני . 1 פונקציית תמסורת של מערכת במצב מתמיד במערכת בקרה הנמצאת במצב מתמיד , לכל אחד מרכיבי המערכת יש פונקציית תמסורת קבועה . כדי למצוא את פונקציית התמסורת של המערכת , יש לחשב את פונקציית התמסורת השקולה של כל רכיבי המערכת . לדוגמה , באיור 10 . 1 נתון תרשים מלבנים של מערכת בקרת מצב באמצעות מנוע ז"י . התמסורות הרשומות באיור 10 . 1 הן : - G , תמסורת פוטנציומטר המבוא , המתמיר זוויות הנתונות ברדיאנים למתח הנמצא ביחס ישר לגודל הזווית . Gj נתון ביחידות של - G 2 . [ Radian / Volt ] תמסורת המגבר המגביר את מתח השגיאה ( הנמצא ביחס ישר להפרש הזוויות ) המתקבל במוצא המשווה . איור 10 . 1 תרשימ מלבנים של מערכת לבקרת מצב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר