עמוד:177

ניסוי 10 בדיקת תגובות מעבר וחישוב המצב המתמיד של מעיכות בקרה באמצעות הדמיה 1 מבוא בניסוי זה תתנסו בהפעלת מערכות בקרה בתוכנת ההדמיה . EWB תחילה תפעילו ותבדקו מערכת בקרה במצב מתמיד . בדיקה זו תיעשה על-ידי בניית תרשים מלבנים של המערכת ומדידת אות המבוא ואות המוצא לשם קבלת פונקציית התמסורת של המערכת . אחר כך תבדקו את תגובת המעבר של מערכות מסדר ראשון ושני . הדמיית מערכות מסדר ראשון בתוכנה נעשית באמצעות השימוש בכלי המתמטי הנקרא "התמרת לפלס . " במסגרת הניסוי תכירו את הצורה הקנונית של פונקציית תמסורת מסדר ראשון הדרושה לשם הפעלת ההדמיה . בצורה הקנונית מופיעים פרמטרים פיזיקליים של המערכת , כגון ההגבר הסטטי וקבוע הזמן . את המערכות תבדקו בחוג פתוח ובחוג סגור . כמערכת מסדר שני ישמש מעגל RLC מעורב . בניסוי תבדקו את תגובת המעבר של המעגל לאות מדרגה ואת השפעת שינוי ערכו של מקדם הריסון על התגובה . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידו התלמידים r . להפעיל את תוכנת ההדמיה ולדמות באמצעותה מערכות בקרה הפועלות במצב מתמיד . ב . לחשב את יחס התמסורת של מערכת הבקרה השקולה הפועלת במצב מתמיד . ג . לרשום את הפרמטרים של מערכות מסדר ראשון במלבן פונקציית תמסורת בתוכנת ההדמיה . ד . לדמות באמצעות תוכנה ההדמיה מערכות מסדר ראשון במצב מעבר , בחוג פתוח ובחוג סגור . ה . למדוד על פי התיאור בזמן של אותות המוצא של מערכת מסדר ראשון את הפרמטרים האופייניים . ו . לדמות באמצעות התוכנה מערכת מסדר שני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר