עמוד:176

. 6 השוו את תחום ההשתנות של גורם המחזור D המתקבל עם גל משולש בעל היסט אפס ( סעיף 3 במהלך הניסוי ) לתחום ההשתנות של גורם המחזור המתקבל עם גל משולש בעל היסט של 1 . 5 V ( סעיף 12 במהלך הניסוי . ( מה תוכלו להסיק מכך על הערך האופטימלי של היסט הגל המשולש במערכת זו הפועלת בחוג סגורי הסבירו . אתגר . 7 פתחו את קובצי הנתונים ששמרתם בסעיפים 14 , 13 של מהלך הניסוי . בחרו בכל קובץ קטע של נקודות שבו המתח V r ? גדל באופן מעריכי כתוצאה ממיתוג המנוע על-ידי 2 אות הדופק המלבני . מצאו את קבוע הזמן של תקופת המעבר של שינויי המתח בשיטה המתוארת בניסוי . 3 סרטטו גרף של תלות הערך ההופכי של קבוע הזמן בהגבר המתאים של חוג המשוב . עד כמה הגרף המתקבל מתאים לתלות התיאורטית של קבוע הזמן בהגבר ? נמקו ( הניחו כי מקדם הריסון של המערכת נמצא ביחס הפוך לקבוע הזמן של המערכת . ( מקורות ואתרים ברשת . 1 מערכית בקרה , ר . יהל וז . בהיר , בהוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ספר הלימוד העיוני . ( . 2 האנציקלופדיה החינוכית , http : // users . telenet . be / educvpedia / electronics / circuitsmotorcontrol . htm אתר אלקטרוניקה שבו אפשר למצוא ותיאורים מפורטים של מעגלים רבים לבקרת מנועים , לרבות מנועי זרם ישר , מנועי זרם חילופין ומנועי צעד . http : // vAVW . discovercircuits . eom / M / motor-cont . ht 1 T 1 . 3 אתר אלקטרוניקה נוסף שבו אפשר למצוא תיאור של מספר רב של מעגלים אלקטרוניים לבקרת כל סוגי המנועים ( לרבות בקרה באמצעות מחשב . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר