עמוד:175

. 15 חזרו על המדידה שבסעיף 14 לעיל פעמיים נוספות עבור ערכים שונים של התנגדות הפוטנציומטר . P חשבו בכל פעם את הגבר המשוב המתאים על פי היחס בין ההתנגדות של הפוטנציומטר P להתנגדות הנגד . R שמרו את הקבצים בשמות שונים . u 2 VI עיבוד וניתוח התוצאות . 1 השוו את תלות מהירות המנוע במתח המבוא ( V 1 P ) בחוג הפתוח ( טבלה ( 8 . 2 לתלות 0 מהירות המנוע במתח המבוא בחוג הסגור ( טבלה . ( 9 . 1 השתמשו בנתונים מטבלאות אלו כדי להעריך באופן כמותי את התמסורת של חוג המשוב ( H ) בחלק הראשון של הניסוי . עד כמה התמסורת המחושבת שונה מההגבר של המגבר W הסבירו . . 2 השוו את תחום השינוי של גורם המחזור D בניסוי בחוג הפתוח ( טבלה ( 8 . 2 לתחום השינוי של גורם המחזור ם בניסוי זה ( טבלה 9 . 1 לעייל . ( מהן הסיבות להבדלים בין תחומי השינוי ? . 3 פתחו את קובץ הנתונים ששמרתם בסעיף 6 של מהלך הניסוי . בחרו קטע של נקודות דגימה שבו המהירות משתנה עקב תליית המשקולת על ציר המנוע ( הפרעה פתאומית . ( העתיקו נקודות אלו לגיליון אלקטרוני , וסרטטו גרף של תלות המתח בנקודת הבדיקה TP ( בוולטים ) בזמן ( בשניות . ( על פי הגרף , האם המערכת מתנהגת כמערכת בעלת 2 ריסון יתר או כמערכת תת-מרוסנת ! נמקו ! . 4 סרטטו גרף המתאר את תלות אות המוצא ( המתח בנקודה TP בעת ההתייצבות לאחר 6 ההפרעה ) בעומס ( המשקולת בגרמים . ( עד כמה קרוב הגרף שקיבלתם לגרף ליניארי ? הסבירו . . 5 סרטטו גרף המתאר את התלות של מתח השגיאה e ( טבלה ( 9 . 2 בהגבר המשוב . { H ) נסו להעריך באמצעות אקסטרפולציה של הגרף מה תהיה השגיאה עבור הגבר גדול מאוד , // = 100 ) למשל . ( האם במערכת זו השגיאה e שואפת לאפס כאשר ההגבר H שואף לאינסוף ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר