עמוד:174

עתה נבדוק את השפעת מאפייני הגל המשולש על תגובת המערכת הפועלת בחוג סגור . . 12 חברו את המבוא של משקף תנודות ( אנלוגי או ספרתי ) לנקודת הבדיקה . TP חברו רבי 5 מודדים בנקודות הבדיקה ? TP -7 TP קבעו את תדר הגל המשולש , 2000 Hz- > את 6 3 המתח המזערי ל- = V —3 V ואת המתח המרבי V = 0 v ^ ( כלומר , F = 3 V PP max min והיסט של . ( -1 . 5 V חזרו על שלבי הניסוי שבסעיף 3 לעיל . אתגר בחלק זה של הניסוי נבדוק את תגובת המעבר של המנוע לאות דופק מלבני במבוא המערכת , ואת השפעת הגבר המשוב על צורת תגובת המעבר . את הדופק המלבני ניצור באמצעות מחולל אותות נוסף שאותו נחבר לנקודת הבדיקה . TP 0 . 13 צרו במחולל האותות הראשון את הגל המשולש ( כמו בחלק הראשון של הניסוי ) וחברו את מוצאו להדק 6 של המגבר . U ] C חברו את מחולל האותות השני לנקודת הבדיקה . TP בחרו אות דופק מלבני בתדר של , 0 . 1 Hz גורם מחזור של , 50 ° / 0 ועוצמה של 0 .+ 2 V סובבו את הפוטנציומטר P למצב שבו התנגדותו מרבית . חברו את מבוא משקף התנודות הספרתי לנקודת הבדיקה . TP 2 סובבו את הפוטנציומטר P למצב של התנגדות מזערית ( שבו ההגבר t / הוא 1 D . ( 1 . 14 הפעילו את מקליט תופעות המעבר , והקליטו את המתח בנקודת הבדיקה TP 2 במשך כ60- שניות . שמרו את הקובץ שהוקלט בשם מתאים . טבלה 9 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר