עמוד:173

. 7 צרו הפרעה פתאומית על-ידי תליית משקולת של כ10- גרם על ציר המנוע . רשמו את המתח בנקודה TP לאחר ההתייצבות . שמרו את הקובץ של נתוני המתח בנקודת הבדיקה TP 2 מרגע התחלת ההפעלה ועד להתייצבות . . 8 חזרו על סעיף 7 לעיל שלוש פעמים עם המשקולות של 30 , 20 ו40- גרם . רשמו בכל פעם את המתח V T ? לאחר ההתייצבות ( אין צורך להקליט את האות בנקודה 6 . ( TP 2 בחלק השלישי של הניסוי נבדוק את השפעת שינוי ההגבר על שגיאת המערכת הפועלת בחוג סגור . במעגל הניסוי ( איור , ( 9 . 4 ההגבר של החוג הקדומני הוא קבוע ואינו ניתן לשינוי . לעומת זאת ניתן לשנות את הגבר חוג המשוב באמצעות שינוי ההגבר של המגבר . £ / D 1 . 9 סובבו את הפוטנציומטר P למצב של הגבר מזערי . ( 1 ) כוונו את הפוטנציומטר P למצב אמצעי ומדדו את מתח המבוא בנקודת הבדיקה . TP 0 צרו גל משולש שנתוניו זהים לנתוני הגל בשלבי הניסוי הקודמים , וחברו את מוצא המחולל להדק 6 של המגבר ? V ic . 10 חברו את המבוא של משקף תנודות ( אנלוגי או ספרתי ) לנקודת הבדיקה . TP 5 רשמו את גורם המחזור של אות הדופק המתקבל על המרקע . מדדו ורשמו את המתחים בנקודות הבדיקה 6 3 . TP -1 TP . 11 סובבו את הפוטנציומטר P בקפיצות של כ , 30 ° - ובכל פעם המתינו להתייצבות המערכת . מדדו ורשמו את המתחים ואת גורם המחזור כמו בסעיף 10 לעיל . ערכו טבלה כדוגמת טבלה , 9 . 2 ורשמו בעמודה הראשונה את ההגבר של , £ / בעמודה השנייה את מתח השגיאה , ( F ) בעמודה השלישית את גורם המחזור , { D ) ובעמודה הרביעית את 3 מתח המוצא של הטכוגנרטור . ( v 1 ? ) מצאו את ההגבר של U ] D על פי היחס בין התנגדות הפוטנציומטר P להתנגדות הנגד . R

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר