עמוד:172

A ערכו טבלה כדוגמת טבלה 9 . 1 ורשמו בה בעמודה הראשונה את מתח המבוא 0 , ( v ) בעמודה השנייה את מתח המשוב , ( v ) בעמודה השלישית את מתח השגיאה TP , ( F TP ) בעמודה הרביעית את גורם המחזור , ( D ) בעמודה החמישית את המתח במוצא 3 הטכוגנרטור ( v 1 ? ) ובעמודה האחרונה את מהירות המנוע ( ברדיאנים / שנייה b . ( השתמשו בתוצאות הניסוי הקודם כדי להמיר את המתח בנקודה TP למהירות סיבובית . בחלק השני של הניסוי נבדוק את ההשפעה של הפרעה פתאומית על מהירות מנוע הפועל במצב מתמיד . את ההפרעה לפעולת המנוע ניצור על-ידי תוספת של עומס בצורת משקולת על ציר המנוע ( ראו ניסוי . ( 5 השתמשו במשקולות של 30 , 20 , 10 ו40- גרם המחוברות לרצועה שניתן לכרוך אותה בבת אחת על ציר המנוע המסתובב . . 5 חברו את מבוא משקף התנודות הספרתי לנקודת הבדיקה . TP 2 הפעיול את התוכנה PC-LAB 2000 בתצורה . transient recorder קבעו את הרגישות האנכית ל 1 ¥ - ואת בסיס הזמן . 1 sec ^ חברו רב מודד לנקודת הבדיקה TP למדידת המתח בנקודה זו . 6 חברו את מחולל הגל המשולש להדק 6 של המגבר . u השתמשו בנתוני הגל המשולש מהחלק הקודם של הניסוי . . 6 סובבו את הפוטנציומטר ן / למחצית הסקלה בערך , והמתינו עד שהמנוע יסתובב במהירות קבועה . מדדו ורשמום את המתח . F TP בחרו שם לקובץ הנתונים המוקלט ( בתפריט . ( file / save data הפעילו את מקליט תופעות המעבר . טבלה 9 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר