עמוד:171

ג . הציוד הדרוש משקף תנודות ספרתי או - מערכת איסוף מידע ( data logger ) ממוחשבת ומחשב שאליו מחוברת מערכת איסוף המידע עם תוכנה מתאימה - מחולל אותות ( 2 ) רב-מודד ספרתי - ( 2 ) מערכת לבקרת מהירות מנוע בשיטת PWM ( לרבות מעגל המתמר האלקטרו-אופטי ) מונה תדר - ( counter ) כבלים , הדקי-תנין , מחברי BNC ומחברים למוצא המקבילי של המחשב ( לפי הצורך ) - משקולות קטנות של 40 , 30 , 20 , 10 גרס ורצועות לתלייה על ציר המנוע ד . מהלך הניסוי בחלקו הראשון של הניסוי נמדוד את המתח המתקבל מהטכוגנרטור במצב מתמיד ( מהירות מנוע קבועה ) עבור ערכים אחדים של האות הרצוי . . 1 חברו את המוצא של מחולל האותות להדק 6 של המגבר . U xc בחרו אות גל משולש בעל תדר של , 2000 Hz מתח מזערי V של / = l . 5 ומתח מרבי של 5 v * = + l סובבו את הפוטנציומטר P למצב של התנגדות מינימלית . . 2 חברו את המבוא של משקף תנודות ( אנלוגי או ספרתי ) לנקודת הבדיקה . TP 5 חברו רב-מודד לנקודת הבדיקה TP למדידת המתח בנקודה זו . . 3 סובבו את הפוטנציומטר P למצב שבו המנוע אינו פועל . עתה סובבו את הפוטנציומטר בכיוון הנגדי בזוית של כ , 30 ° - והמתינו להתייצבות המנוע . מדדו את המתחים בנקודות הבדיקה . TP -1 TP , TP , TP 2 רשמו את המתחים ואת גורם המחזור ( £ >) של אות הדופק הנמדד במשקף התנודות . שמרו את תמונת האות המתקבלת במשקף . המשיכו וסובבו את הפוטנציומטר P בקפיצות של כ 30 ° - עד למתח המבוא המרבי . בכל מצב , רשמו את המתחים הנמדדים ושמרו את תמונות האותות המתקבלות במשקף התנודות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר