עמוד:170

כאמור , מעגל זה הוא גרסה משופרת של המעגל ששימש בניסוי הקודם ( ראו איור . ( 8 . 8 במיוחד , האות המתקבל ממגבר המשוב U lD מועבר למבוא המהפך של המגבר U ] B המשמש כמשווה בין מתח המשוב לבין מתח האות הרצוי המתקבל מהפוטנציומטר . P x בניגוד למעגל שבאיור , 8 . 8 שבו המתח במוצא המגבר U עוקב במדויק אחר מתח המבוא ( המתח החיובי , ( V TP במעגל זה המגבר U פועל בתחום הליניארי , והמתח במוצאו XB 0 ( מתח השגיאה ) הוא חיובי או שלילי בהתאם להפרש המתחים . ( F TP - V ) ההגבר הכללי של החוג הקדומני במעגל זה ( למשל היחס בין המתח על הדקי המנוע V J ? למתח המבוא IV T ? O הוא קבוע ואינו ניתן לשינוי . לעומת זאת , ניתן לשנות באמצעות הפוטנציומטר P את ההגבר של מגבר המשוב U lD בין הערך המזערי 1 לבין הערך המרבי . . 1 + « 4 , 10 kQ kQ 3 . 3 kQ הקבל C נועד לסנן את אות המתח המתקבל מהטכוגנרטור , ולכן הוא משנה מעט את הגבר המשוב . בהמשך נזניח את השינוי בהגבר של חוג המשוב כתוצאה מתרומת הקבל , ונניח כי הגבר המשוב הוא קבוע ( H ) ונקבע על-ידי התמסורות של הטכוגנרטור ומגבר המשוב . במעגל המערכת הפועלת בחוג פתוח ( איור , ( 8 . 8 מתח הייחוס למבוא הלא-מהפך של המגבר U xc נקבע על-ידי מצב הפוטנציומטר } P ואילו במעגל זה , מתח הייחוס שווה ( בקירוב ) למתח המוצא של המגבר . t / לפיכך , גבולות גורם המחזור של האות הריבועי " 1 D mjn ) ( Anax תלויים מאוד במאפייני הגל המשולש F -1 K mjn ( או V pp וההיסט . ( למשל , גל משולש שבו V =+ l . 5 V , V = -1 . 5 V יוצר גל ריבועי בעל גורם מחזור שונה לגמרי מגורם המחזור של הגל שיוצר גל משולש שבו K = 3 V-7 V = 0 ( אף כי בשני המקרים . ( F = 3 V שאלה 9 . 3 בהנחה שמתח המוצא של המגבר U lB ( איור ( 9 . 4 נע בין -1 . 5 V לבין ,+ 1 . 5 V חשבו את גבולות גורם המחזור של אות הגל הריבועי המתקבל מהמגבר U במקרים הבאים ו א . גל משולש בעל מתח מזערי של F = -1 . 5 V ומתח מרבי של . F =+ 1 . 5 V min max min ב . גל משולש בעל מתח מזערי של V min 111111 = 0 V ומתח מרבי של . F __ v iiidA =+ 3 V ג . גל משולש בעל מתח מזערי של F = 3 V ומתח מרבי של . V = 0 V

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר