עמוד:168

שאלה 9 . 1 במערכת בקרת המהירות ( איור ( 9 . 3 נתונים ההגברים הבאים . ? I RPM J ™ I volt J Volt ! , Voit J H = 0 . 02 (^^ - | , KpWM M = 20 [ — ] , K e e = 0 . 008 sec , ^ == 0 . 03 . 3 M rad ( שימו לב ליחידות של התמסורות של רכיבי המערכת . ( ההתנגדות פנימית של המנוע היא . R = 1 . 2 Q a א . חשבו את המהירות הרצויה הדרושה לקבלת מהירות מנוע ( אות מצוי ) של 600 RPM במצב מתמיד וללא עומס . ב . חשבו את השינוי במהירות המנוע הפועל במצב מתמיד שגורמת תוספת של עומס ( הפרעה ) בשיעור של . AM = 20 Nm מהי המהירות החדשה במצב המתמיד ? r ג . ידוע כי מקדם הריסון של המנוע ( בחוג פתוח ) הוא 4 = 1 . 007 ( מערכת מרוסנת . ( האם המערכת בחוג הסגור תתנהג כמערכת בעלת ריסון יתר ? כמערכת תת-מרוסנתי כמערכת בעלת ריסון קריטי ? נמקו . שאלה 9 . 3 בניסוי הקודם ( ניסוי ( 8 מדדתם וסרטטתם גרף של המתח הנוצר בטכוגנרטור כתוצאה ממיתוג המנוע ( ממצב מנוחה ) ללא עומס , או מניתוק המנוע ( הפועל במהירות קבועה ללא עומס . ( סרטטו באופן סכמטי את גרפי המתח הצפוי באותה המערכת כאשר היא פועלת בחוג סגור . התייחסו במיוחד לתחום הצפוי של ערכי המתח ולתקופת המעבר ( עלייה או ירידה במתח ) של התגובה . IV מהלך הניסוי א . המערכת האלקטרונית באיור 9 . 4 ניתן תיאור של המעגל החשמלי שתוכנן ונבנה על פי הדרישות והנתונים שבסעיף : 1-111 לעיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר