עמוד:167

ולכן האטת סיבוב המנוע ( ללא חיכוך ) כתוצאה מההפרעה קבועה נמצאת ביחס ישר להתנגדות האומית שלו . ( הערה : משוואה ( 9-2 ) מתקבלת בהנחה כי הקבוע המכני K של המנוע , שווה לקבוע m המתח המושרה ( K e m משוואות ( 9-2 ) - ( 9-1 ) נכונות אם ההגבריס של הטכוגנרטור ושל הבקר PWM הס קבועים , וגורם המחזור של אות הדופק ( ולכן המתח הממוצע על הדקי המנוע ) נמצא ביחס ישר לשגיאה המתקבלת מהמשווה . זוהי הנחה מוצדקת כאשר אין עיוותים בתדר הגל המשולש ( למשל , בגלל רעש בתחום ( RF-n והמגבר המממש את הבקר פועל בתחום הרוויה . תגובת המעבר של המערכת המתוארת באיור 9 . 3 אופיינית לתגובת מעבר של מערכת מסדר שני ( ראו סעיף 6 . 3 בספר הלימוד , ( ובמיוחד , מקדם הריסון האפקטיבי £ * של המערכת בחוג הסגור קטן ממקדם הריסון של המערכת בחוג הפתוח £ ( השוו למאפייני מערכת בקרת המצב בניסוי . ( 7 כלומר גם אס , £ > 1 והמערכת בחוג הפתוח היא בעלת תגובת מעבר מעריכית ( ללא תנודות , ( הרי תוספת המשוב עלולה להפוך אותה למערכת בעלת תגובה "תנודתית '' כאשר הגבר הבקר גדול מדי ומתקיים כי . £ * < 1 במערכות מסחריות ותעשייתיות רבות תגובה תנודתית אינה רצויה , ונדרשת אפוא פשרה בין ערך גבוה של הגבר הבקר rvonnn K ' שגיאה קטנה , לבין ערך קטן יותר שבו אין תנודות בתקופת המעבר . ב . מערכת הניסוי ניסוי זה מתבצע באמצעות מערכה דומה למערכת של ניסוי אך נוסף לה ענף משוב לטכוגנרטור ומגבר הביניים ( איור ( 8 . 6 הוחלף במגבר-משווה . כמו כן כוללת המערכת המשודרגת מגבר משוב ( חוצץ ) בין מעגל הטכוגנרטור לבין המבוא המהפך של המגברמשווה . מגבר המשוב הוא בעל הגבר משתנה שניתן לווסת אותו באמצעות פוטנציומטר המחובר במקביל למגבר . כמו בניסוי הקודם , המערכת מאפשרת לסובב את המנוע רק בכיוון אחד , ולפיכך , אם משתמשים בשני מקורות מתח ( ראו ניסוי , ( 6 דרוש דוחף זרם יחיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר