עמוד:166

החישוב של G ( או ( G אינו פשוט , וזאת בגלל תכונות המנוע המתנהג כאמור , כרכיב 2 x מסדר שני . ניתן להראות כי אם המומנט החיצוני M הפועל על המנוע הוא אפס ( המנוע אינו עמוס , ( ואם החיכוך במנוע הוא אפסי , אזי ניתן לתאר מנוע במצב מתמיד באמצעות מלבן יחיד שהתמסורת שלו היא . — כאשר K e הוא קבוע המתח המושרה במנוע ( ראו K e סעיף , 111 ניסוי . ( 5 בהנחה שהטכוגנרטגר וכל המגברים האחרים במערכת הם בעלי הגבר קבוע בזמן , נוכל אפוא לתאר את המערכת ללא העומס באמצעות תרשים המלבנים הבא ( איור : ( 9 . 3 קל לראות כי אות המוצא מהמעכת לאות מבוא co קטע מקיים את המשוואה י Kpn 1 \ A K n " ' ( 9-1 ) " ciM r = ° ) = K + K H ולכן במצב זה , אות המוצא מהמשווה ( השגיאה ) תמיד שונה מאפס . לעומת זאת , פונקצית התמסורת החלקית G תלויה , בנוסף לקבוע המתח המושרה במנוע , ( K ) גם בהתנגדות הפנימית שלו . R ניתן להראות כי במצב מתמיד את המוצא מהמערכת a e כתוצאה מעומס קבוע ( ללא חיכוך ) מקיים את המשוואה [ a H ( 9-2 ) co c { co = 0 ) = M r ^ p ^ PWM ' a e ^ PWM איור 9 . 3 מערכת לבקרת מהירות מנוע ז '' י עם מלבן יחיד לתיאור המנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר