עמוד:164

. 3 להסביר את הקשר בין גורם המחזור של דופק המתח המתקבל במוצא בקר PWM לבין שגיאת המערכת הפועלת בחוג סגור . . 4 לחשב את המהירות של מנוע ז '' י , עם עומס וללא עומס במצב מתמיד במערכת בקרה בחוג סגור , עבור אות מבוא נתון , ועבור תמסורות נתונות של רכיבי המערכת . . 5 למדוד את שינוי המהירות של מנוע ז"י כתוצאה משינוי פתאומי בעומס במערכת בקרה נתונה . . 6 להדגים באמצעות מדידה ישירה של השגיאה המתקבלת בבקר PWM את תלות השגיאה בהגבר הרכיבים במערכת הפועלת בחוג סגור . . 7 לחשב את קבוע הזמן של מערכת לבקרת המהירות של מנוע ז '' י הפועלת בחוג סגור באמצעות מדידת שינוי המהירות כתוצאה משינוי מדרגה באות המבוא , ולהשוותו לקבוע הזמן של מנוע ז '' י הפועל בחוג פתוח . הערכת משן הניסוי 4 שיעורים 111 רקע עיוני א . בקרת אפנון רוחב דופק בחוג סגור באיור 9 . 1 מופיע תיאור סכימטי של המערכת לבקרת מהירות המנוע שהכרנו בניסוי הקודם ( ראו איור ( 8 . 7 עם תוספת המשוב . בתיאור של מערכת זו באמצעות תרשים מלבנים יש להביא בחשבון את העובדה שמנוע ז '' י מהווה הוא עצמו רכיב ( או מערכת ) מסדר שני עם משוב פנימי , כמתואר באיור 5 . 6 ( ראה בניסוי . ( 5 איור 9 . 1 מערכת לבקרת מהירות ושל מנוע ז"י בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר