עמוד:161

. 3 בהסתמך על תמונות הדופק שקיבלתם בסעיפים 7-6 של ביצוע הניסוי , קבעו את תחום השינוי של מהירות המנוע בתלות בתדר הגל המשולש . מהו התדר של הגל המשולש שבו מתקבלים שינויי מהירות גדולים מ 10 ° / 0- ( תדר ה ( 10 ° / 0- עבור מתח ייחוס קבוע במבוא ?( Vjp = 1 V ) מה ניתן להסיק מתוצאה זו על קבועי הזמן של המנוע והטכוגנרטור ? 0 הסבירו . את על A = 1 V ) השוו המתחים הממוצעים המתקבלים המנוע במתח ייחוס קבוע ^ , ( v עבור שני אותות גל משולש בעלי תדר זהה השונים זה מזה במתח ההיסט DC = + 1 . 5 V ) לעומת . ( DC = 0 v מתי מהירות הסיבוב גדולה יותר ? האם יש הבדל ב"תדר ה " 10 ° / 0- בין שני המקרים ? הסבירו . אתגר . 5 פתחו את קובץ הנתונים ששמרתם בסעיף 11 של ביצוע הניסוי . בחרו קטע של נקודות דגימה שבו המהירות קטנה באופן מעריכי ( בקירוב . ( העתיקו נקודות אלו לגיליון אלקטרוני וסרטטו גרף של תלות המתח בנקודת הבדיקה TP ( בוולטים ) בזמן 6 ( בשניות . ( מצאו את קבוע הזמן של השינוי במתח בשיטה שתוארה בניסוי . 3 חזרו על התהליך עבור קטע של נקודות דגימה שבו המהירות גדלה באופן מעריכי . השוו את קבועי הזמן המחושבים הללו לקבוע הזמן שהתקבל בסעיף 3 לעיל . האם קבועי זמן הם מאותו סדר גודל ? הסבירו . . 6 א . השתמשו בדגימות המתח על המנוע ( F TP ) ששמרתם בסעיף 12 של ביצוע הניסוי ומצאו את הערך המזערי והמרבי של גורם המחזור עבור כל אחד מתדרי אות הייחוס ( אות הגל המשולש . ( כיצד משתנה ההפרש Anin ) ( £ > max עם הגדלת התדר של אות הייחוס ? ב . השתמשו בדגימות המתח על הטכוגנרטור ( F TP ) וסרטטו גרף של תלות המהירות 6 בזמן עבור כמה מחזורים של אות הייחוס המשולש . כיצד משתנה תחום המהירות עם שינוי תדר אות הייחוס המשולש ? האם מגמת השינוי מתאימה לתוצאות שקיבלתם בחלק א לעיל ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר