עמוד:160

עבור ארבעה ערכים של תדר הגל המשולש . wnnwn . / = 100 Hz , f = 10 Hz , f = \ Hz J = 0 . 1 Hz בערכי אות הגל המשולש שהתקנתם ( 0-3 V ) בסעיף 10 לעיל . שמרו את קובצי ההקלטה עם שמות מתאימים . VI עיבוד וניתוח התוצאות . 1 השתמשו בתמונות אות הדופק בנקודת הבדיקה TP ( שאותם יצרתם בסעיף 4 של 5 ביצוע הניסוי ) כדי לחשב את התלות של גורם המחזור במתח המבוא . ( v TP ) ערכו 0 טבלה כדוגמת טבלה 8 . 3 ורשמו בעמודה הראשונה את , K TP בעמודה השנייה את גורם המחזור , בעמודה השלישית את המתח הממוצע על המנוע , בעמודה הרביעית את מהירות המנוע co ( ברדיאנים לשנייה , ( בעמודה החמישית את הזרם הממוצע שצורך המנוע , ובעמודה השישית את נצילות המנוע . את נצילות המנוע חשבו על פי היחס בין העבודה המכנית I ? w לבין ההספק החשמלי שצורך המנוע ( זרם ממוצע x מתח inr ממוצע . ( ( הערה : את מומנט ההתמדה l inr של המנוע אפשר למצוא בדפי היצרן של המנוע . ( את המתח הממוצע ( V ) חשבו על פי המתח המרבי של אות הדופק בנקודה TP וגורם המחזור של האות . 5 . 2 האם נצילות המנוע גדלה או קטנה עם הגדלת גורם המחזור ? הסבירו . טבלה 8 . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר