עמוד:158

הפוטנציומטר P , למצב הקיצוני שבו . Fjp = 0 V מדדו ורשמו את מהירות המנוע ו)- בסיבובים לשנייה , ( את המתחים , Vj ^ FXP ואת הזרם הממוצע במנוע ( הזרם בין נקודות הבדיקה 5 7 . ( TP -1 TP A סובבו את הפוטנציומטר P בזווית של כ , 30 ° -20 ° - קראו ורשמו את המתח , F TP 0 המתח , F TP 6 מהירות המנוע והזרם הממוצע במנוע . שמרו את תמונת הדופק המלבני המתקבלת במשקף בנקודת הבדיקה . TP 5 המשיכו וסובבו את הפוטנציומטר P , בקפיצות של כ 30 ° - עד למתח KTP המרבי ( כ / - י . ( + 3 רשום את הנתונים בכל מצב 0 בטבלה כדוגמת טבלה 8 . 2 ושמרו את תמונות הדופק בנקודת הבדיקה . TP 5 סרטטו גרף של תלות המתח TP ( בוולטיס ) במהירות המנוע ( בסיבובים לשנייה . ( עתה נבדוק את השפעת מאפייני הגל המשולש ( תדר , , Vpp היסט ( DC על תגובת המערכת ( מהירות המנוע . ( . 5 באמצעות סיבוב הפוטנציומטר , P קבעו את מתח הייחוס : . FTP =+ lV . 6 בחרו גל משולש בעל תדר , / = 4 kHz מתח שיא לשיא של vpp =+ 3 V והיסט DC של . F =+ l . 5 V חברו את מבוא משקף התנודות לנקודת הבדיקה TP ושמרו את תמונת טבלה 8 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר